امکان شرکت حضوری و غیر حضوری در کنفرانس
1401/05/11

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند امکان شرکت حضوری و غیر حضوری در کنفرانس فراهم می باشد