ارسال گواهینامه های الکترونیکی
1401/06/09

به اطلاع پژوهشگران محترم که درخواست ارسال گواهینامه و مجموعه مقالات به صورت الکترونیکی را داشتند می رساند، گواهینامه ها به همراه سی دی مجموعه مقالات به ایمیل صاحب پنل ارسال شده اند.

با تشکر

دبیرخانه کنفرانس