فراخوان ارسال مقاله
1401/04/01

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در عصر نوین با بهره گیری از همکاری دانشگاه ها، سازمان ها، مراکز و موسسات علمی و تحقیقاتی ؛ با هدف آگاهی و دستیابی به جدیدترین دستاوردها و یافته های علمی و پژوهشی در تاریخ 22 مرداد 1401 برگزار می شود. در این راستا از تمامی اساتید، دانشجویان، محققان، متخصصان، صاحبنظران و علاقمندان محترم جهت ارسال مقالات و آخرین دستاوردهای پژوهشی خود دعوت به عمل می آورد تا تاریخ 20 مرداد 1401 نسبت به ارسال از طریق پنل کاربری اقدام نمایند.